A gyermek fejlődése
A gyermek fejlődése / 4–5 év / Kommunikációs és nyelvi képességek
Kommunikációs és nyelvi képességek

Egészséges gyemek 4 évesen

  • Nyomon követ egy legalább nyolc szóból álló mondatot.
  • Tudja követni a három részből álló utasításokat.
  • Beszél a képekről, mesekönyvekről.
  • A beszéd teljesen folyamatossá válik, nem jellemzik az élettani megakadások.
  • Az általa használt szavak száma kb. 1500 szóra tehető.
  • Összetett nyelvi szerkezeteket használ, bővített mondatokban (legalább 4-5 szó) beszél.
  • A különböző mondatfajtákat helyes hanglejtéssel kapcsolja össze.
  • Több igeidőt használ.
  • A sziszegő-susogó hangokat, az l, j, r hangokat kivéve artikulációja tiszta.
  • Képes rövid mondókát, verset megtanulni, többiekkel együtt mondani.

4 és 5 éves kor között

Ez a korszak a „folyton beszélés korszaka”. Szinte minden gyermekben olyan erős közlési vágy él, hogy legszívesebben minden fejükben megforduló gondolatot azonnal kimondanának. Élvezik a felnőttekkel való párbeszédet. A kommunikációt gyakorolják játék közben is, a szerepjátékokban is egyre inkább a beszéd a meghatározó.

Igyekezzünk a valódi kölcsönösségen alapuló kommunikációra! Európai felmérések szerint az anyák átlagban napi hét percet beszélgetnek csemetéjükkel. Ez azonban nem elégséges ahhoz, hogy az iskolaérettséghez szükséges nyelvi fejlettséget elérjék a gyerekek. Ha a gyermek a nap túlnyomó részében csak befogadóként van jelen, azaz állandóan csak a rádiót vagy a tévét hallja, akkor pont a legfontosabbat, a kölcsönösséget nem tanulja meg, így nem tudja majd használni sem megszerzett tudását. Törekedjünk a gyermekünkkel való párbeszédre, vonjuk be a beszélgetésekbe, és hagyjuk őt is beszélni. A felgyorsult élettempó mellett egyre nagyobb jelentősége lesz annak, hogyan tudjuk azt a kevés időt minőségi módon eltölteni gyermekünkkel.

Ebben az életkorban szintén nagy jelentősége van a rendszeres, élőszóval történő esti mesélésnek. A mindennapi élet eseményeit feldolgozó történetek mellett most már láncmesék, és a kicsiknek való verses mesék is megjelenhetnek.

A négy és öt év közötti életkorban figyelni kell arra, hogy a nyelvtani fejlődés megindult-e. Előfordulhat, hogy a gyermek szókincse sem növekedett az életkornak megfelelően, és a mondatalkotás is egyszerű marad, például kétszavas, háromszavas mondatokat mond. Ilyenkor célzott játékokkal segíthetjük a nyelvi fejlődést, azonban ha a fejlődés helyett inkább egy korábbi állapotot (pl. kétszavas mondatokat) észlelünk, akkor ajánlott felkeresni logopédust, aki tanácsokat adhat, illetve szükség esetén fejlesztésben részesítheti a gyermeket. Az a leghasznosabb, ha minden közös cselekvést egyidejűleg szóban is elmagyarázunk, kifejtünk (például: „Most megmelegítem a levesed. Merőkanállal kimerem a tányérba. Kicsit megfújom, mert túl meleg lett, és teszek a levesbe egy kis tejfölt.”). A gyermek számára ez a fajta cselekvéssel kísért beszéd egyszerű, kézzelfogható példát mutat arra, hogyan fejezhetjük ki nyelvileg helyesen magunkat, hogyan következnek az egyes szavak egymás után a mondatban. Később a gyermeket is meg lehet kérni, mondja el, mit csináltunk. Segítsük ki, amikor nem tudja pontosan megfogalmazni!

Gyorslinkek