A programról
A programról

A programról

Mi a Koragyermekkori program?

2017.05.04.

Kattintson, és nézze meg!!

 • Új, komplex szűrőprogram
 • Gyermekek fejlődésének nyomon követése
 • Az eltérő fejlődést mutató gyermekek korai kiszűrése
 • Útmutatók, tájékoztató anyagok szülőknek és szakembereknek
 • Képzések, új módszertan és gyakorlat háziorvosoknak, védőnőknek
 • Informatikai fejlesztések a gyermekek alapellátásában

...és számos további fejlesztés

Hogyan segít a Koragyermekkori program a szülőknek?

 • Bevonja őket gyermekük fejlődésének nyomon követésébe
 • A szülői kérdőív segítségével a szülők tapasztalatai is bekerülnek a rendszerbe
 • Az esetlegesen felmerülő probléma felismerése hamarabb történhet meg
 • Szélesíti a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos ismereteiket
 • Ehhez számos formában kínál útmutatást, információt
 • Javítja a szülő-védőnő-orvos közötti kommunikációt

Fejlesztési területek

Informatika

Egy olyan ágazati népegészségügyi rendszer épül ki, amely a kismamák, gyermekek egészség-biztonságát nagymértékben növeli. A projekt keretében az eddigi, részben papíralapú adatközlés alapjaiban elektronikus útra terelődik

A cél, hogy azok a releváns adatok, amelyeket az egyik ellátó gyűjt, és amelyre a másik ellátónak is szüksége van, a lehető legautomatikusabban megosztásra kerüljenek. Ebbe az adatáramlásba kell bevonni az ellátórendszer további szereplőit (gyermekgondozásban résztvevők), valamint a szülőket, akiknek biztosítani kell, hogy gyermekük adataihoz hozzáférjenek. 

A fejlődés nyomon követését és az ellátási folyamatot a védőnő és az orvosok számára egyaránt hozzáférhető elektronikus központi rendszer tartalmazza, melyhez megfelelő jogosultsági szinteken keresztül további szereplők számára is elérhető lesz. Ennek célja, hogy a betegút átlátható és jól követhető legyen.

Módszertan

A védőnők és a házi gyermekorvosok/háziorvosok a megfelelő korszerű ismeretek birtokában, a terület jó gyakorlatait megismerve, valamint a rendelkezésükre bocsátott módszertani anyagokra is támaszkodva hatékonyabban képesek ellátni felelősségteljes munkájukat, amely az ellátásra és segítségre szoruló gyermekek és családjaik helyzetének javítását szolgálja. 

Képzés

Az egységes szemlélet és gyakorlat érdekében új ismereteket tartalmazó továbbképzések, tananyagcsomagok fejlesztésére került sor és korszerű képzési formák és módszerek alkalmazásával pontszerző továbbképzések megszervezésére, lebonyolítására.

A területi, iskolai és kórházi védőnőknek, illetve a vegyes praxist ellátó, és házi gyermekorvosoknak összesen 14 különféle szakmai tartalmú továbbképzés készül, többek között az alábbi témákban:

 • gyermekek fejlődésének nyomon követése, életkorhoz kötött szűrések, rizikófelmérés,
 • kora gyermekkori fejlődéslélektani ismeretek,
 • a család működésével és működési zavaraival kapcsolatos általános ismeretek,
 • organikus fejlődés és zavarai,
 • különböző élethelyzetű szülők csoportos foglalkozása,
 • kommunikációs készségfejlesztés, stb.

A Koragyermekkori program az Európai Unió támogatásával az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg több száz szakember bevonásával.

Gyorslinkek